top of page
Masterplan Lutjegast

Waarom zouden we het dorp toeristisch aantrekkelijk maken?
Een levendig, vitaal en toeristisch aantrekkelijk dorp is ook aantrekkelijk voor de eigen bewoners. Bovendien is het aantrekkelijk voor nieuwe (jonge) gezinnen. Het zorgt voor vergroening en gaat vergrijzing tegen.
De bedrijvigheid in het dorp nam lang af. De nog in het dorp aanwezige bedrijven worden door het grootste deel van de inwoners omarmd. ‘Ze dragen bij aan de werkgelegenheid en gezellige uitstraling van het dorp,’ zo staat te lezen in de Dorpsvisie. ‘Ze zijn maatschappelijk betrokken en ondersteunen diverse activiteiten.’ Toename van toerisme en dus meer potentiële klanten nodigt nieuwe ondernemers uit om zich in het dorp te vestigen. Bijvoorbeeld een horecavoorziening in de vorm van een theeschenkerij, koffietentje of broodjeshuis zou een mooie aanvulling zijn voor het dorp.

Een aantrekkelijk en levendig dorp genereert meer middelen voor voorzieningen, openbaar groen, recreatieprojecten, etc. Subsidieverstrekkers zullen eerder geld steken in een vitaal dorp dan in een dorp dat leeg loopt en weinig te bieden heeft.

Vervolg ... deelplannen.

Dit Masterplan is opgesteld als een kapstok waaraan deelplannen opgehangen kunnen worden. Het is een positief plan, samengesteld uit al bestaande Lutjegaster plannen, aangevuld met nieuwe ideeën. Het is bedoeld om de vier hoofdelementen (Lutje Batavia, Torenkerk, Abel Tasman Museum en Lutjegast Buiten) te verstevigen en de onderlinge fysieke en figuurlijke verbindingen te versterken. Er zijn alvast elf deelplannen gedefinieerd die betrekking hebben op deze versteviging en versterking.

(inmiddels zijn de deelplannen Lutje Batavia en informatievoorziening uitgevoerd)

Dit project heb ik samen met Anke van der Helm van &vorm uitgevoerd.

Krantenartikel >>

bottom of page