top of page
Nieuwbouw Leermens

Leermens

Ik ben verliefd op het Groningerland met de meest fantastische dorpjes. Daarom ben ik zo blij met deze opdracht in Leermens.

Leermens is een wierdedorp, ontstaan op een kwelderwal aan de Fivelboezem. Aangenomen wordt dat het ontstaan is aan het begin van de jaartelling. De wierde behoort tot de hoogste van de provincie. De eerste vermelding van het dorp is in de 10e eeuw, wanneer het wordt geschreven als Lethermengi.

Het houtskelet staat, de dakpannen liggen er op (het is nu wachten op de zonnepanelen), een deel van de kozijnen zit er in en de eerste gevelbekleding zit erop.

bottom of page